Snart är telefonkiosken ett minne blott. Kanske den sista i Linköping? Katarina försöker sig på ett sista samtal.

Nu börjar schaktningen av delområde 1 närma sig sitt slut och äldre konstruktioner och lager friläggas. Karin är i färd med att rensa fram en tegelkonstruktion vars riktning i förhållande till det äldre gatunätet tillsammans med måtten på tegelstenarna tyder på en datering till 1600-1700-tal. Denna och mycket mer kommer visas på våra guidningar som startar imorgon (tisdag) kl 12 och onsdag kl 17. Välkomna!

I Kvarteret Eddan har vi hittat flera spår av olika tiders odling. Detta giraffmönster är exempelvis spår efter spadtag när man velat luckra upp jorden.