Kronobränneriet hade en utbredning på 17000-18000 kvm, dvs motsvarande 2,5 fotbollsplaner. De arkeologiska undersökningarna berör större delen av området. Detta ”minisamhälle” innehöll ett flertal verksamheter som avsatt olika spår. Dagens undersökningar har skett inom den del som på 1788 års karta över Kronobränneriet kallas ”Tomten som nyttjas för creaturen”, mellan ”Stora Spannmåls Magasinet” i nordost och ”flera små svinhus” i väster.

I området hittades bl a olika gårdsbeläggningar av kullersten och tegelflis, som täckte tjocka gödsellager.