Nu börjar vi hitta bebyggelse vid Kronobränneriet. Karin rensar här fram en grund i området för ”Wåningshuset för Inspectorn och den öfriga Bränneri Betjeningen” (hus C).