Lotta Stenqvist och Magnus Stibéus gräver fram Kronobränneriets spannmålsmagasin. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna

I Inre hamnen i Norrköping börjar nu en helt ny stadsdel att ta form, på en plats som på 1600- och 1700-talen var en ö som hette Skeppsholmen.  I hamnen fanns då flera stora arbetsplatser, tidiga industrier andra verksamheter. På det gamla Skeppsvarvet byggdes bland annat ostindienfarare, på Kronobränneriet brände kronan 46 procentig sprit och här odlades tobak i en av Norrköpings många tobaksplantager.  Ett av Norrköpings tidigaste fängelser för både manliga och kvinnliga brottslingar  låg också på Skeppsholmen.

Om detta och lite till, berättar arkeologerna Karin Lindeblad och Magnus Stibéus på Norrköpings stadsmuseum söndagen den 17/3 klockan 14.00.

Välkomna!

Mer information finns här:

https://www.norrkopingsstadsmuseum.se/program/forelasning-arkeologi/

https://arkeologerna.com/bloggar/inre-hamnen-i-norrkoping/

https://letscreate.norrkoping.se/nextnorrkoping

 

Ett mynt från 1719 och två dekorativa beslag – några av de tusentals föremål som har hittats i Inre hamnen. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna