I veckan har vi grävt fram och dokumenterat ett parti av själva bränneribyggnaden på Kronobränneriet. Byggnaden har legat i nära anslutning till Motala ström, och Strömmens vatten ger oss en hel del praktiska problem….

En mindre del av bränneribyggnadens tegelgolv. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

Bränneriets bottenvåning har haft ett vällagt golv i tegel och den stora byggnaden har burits upp av kraftiga, upp till en meter tjocka grundmurar. I tegelgolvet finns spår efter mellanväggar eller valv, och ugnarna har grundlagts med stora stenar.

Maria Sjöquist dokumenterar byggnadslämningen. Framför Maria syns spår efter en mellanvägg och högt upp till höger i bild fundamentet till en ugn. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

 

På tegelstenen finns spår efter en katt, som har gått över leran innan den har torkat i sin form. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

I det äldre kartmaterialet från 1600-talet ser vi att det har funnits ett tegelbruk på andra sidan av Strömmen, mitt emot Kronobränneriet. Det är högst troligt att teglet som använts till bränneribyggnaden har tillverkats där.

En liten ögonblicksbild från tegeltillverkningen dröjer sig kvar på en av tegelstenarna. En katt har sprungit över den blöta leran och lämnat kvar ett avtryck till oss – ett par hundra år senare!