Vi har under utgrävningen av Inre hamnen , som ni kanske redan läst i tidigare bloggtexter, grävt fram en mängd blyplomber. Många av dessa har varit varuplomber som kan ge en inblick i Norrköpings handel på 1700-och 1800 talet.

En av plomberna visar inte bara på var varan kommer ifrån, utan är också ett bevis på varans kvalitet. Det är en så kallad hallstämpel i bly. Texten och vapnet på stämpeln visar att den kommer från Göteborg, och har vid något tillfälle följt med en kvalitetssäkrad vara till Norrköping.

Framsida: Götheborgs hallstämpel. Baksida: Göteborgs stadsvapen, lejonet med svärd och sköld prydd med tre kronor.
Foto: Peter Zetterlund, Arkeologerna

Stora delar av den svenska industrin, exempelvis textilindustrin, pappersbruk, glasbruk och tobaksindustrin, befann sig från första halvan av 1700-talet fram till 1846 under kontroll av hallrätten. En av ”Hall-och-manufakturrättens”, som var dess fulla namn, uppgifter var att kvalitetssäkra de produkter som tillverkats från någon av dessa fabriker.

Kvalitetssäkringen gick till som så att varan ställdes in i ett speciellt rum, som kort och gott kallades för ”hallen”, och genomgick där en besiktning av en av hallrätten anställd person kallad Hallmästare. För att få en hallstämpel så skulle varan vara felfri samt vara försett med tillverkarens märke. Om varan inte nådde upp till kraven så fick de istället en stämpel som utmärkte felen. För att ingen skulle strunta i inspektionen och slippa riskera en felstämpling så förbjöd man handel med varor som inte var ”hallade”.

I Inre hamnen har det funnits två industrier som bör ha gått under hallrätten. Tobaksodlingen och spinnhuset, som var en del av textilindustrin.

När vi ser hallstämplar idag så är de främst på äldre möbler. Då är det oftast en stämpel i svart färg på baksidan med texten ”Stadens namns Hallstämpel”.  Ett tips är att kolla att hallstämpeln finns innan ni till exempel köper en dyr spegel från 1700-talet.

Stockholms hallstämpel i bly. Hittad i kvarteret Renstömmen några hundra meter väst om hamnen i Norrköping. Foto: Magnus Stibéus, Arkeologerna