De undersökta gravarna här i Bådstorp har hittills utgjorts av brandgravar. Vid kremeringen bar den döda kläder, kanske smycken och personen har ibland fått med sig gravgåvor. Under kremeringen uppstod så höga temperaturer att många av föremålen blev värmeskadade och så hårt brända att det ibland är svårt för oss att se vad det är.

På bilden syns en glaspärla som deformerats av den höga värmen på gravbålet, Foto: Maria Sjöquist, Arkeologerna

Alla föremål som kommer fram ur jorden när vi undersöker gravarna tar vi hand om och analyserar. Anledningen till att vi är så intresserade av dem är att de kan berätta för oss om de människor som är begravda här. Det enskilda föremålet kan berätta om till exempel ursprung och social tillhörighet men att enbart använda föremål för att identifiera personen i graven kan ge missvisade resultat eftersom det är svårt att avgöra om det är den dödes föremål vi hittar, eller de efterlevandes gravgåvor.  Det är tillsammans med andra analyser, som tex osteologi (benanalys), som vi kan få fram en helhetsbild.

Pärlor i gravar har till exempel traditionellt varit en könsindikator för kvinnor. Nyligen undersöktes en grav där det fanns ett tiotal pärlor av karneol samt tre pärlor av bergkristall. Karneolpärlor är vanliga i vikingatida miljöer men finns inte naturligt i Sverige.  Den närmaste förekomsten är i sydvästra Tyskland men det finns även i Sibirien, Indien och i Sydamerika!  Troligen har pärlorna hamnat här i graven efter att ha passerat många mellanhänder, kanske via flodförbindelser österut.

Pärlor av karneol och bergkristall från grav 54. I mitten syns bergkristall, den yttre ringen består av karneolpärlor. Ursprungsfärgen är rödbrun, de vita har blivit brända på gravbålet. Foto: Mattias Frisk, Arkeologerna

Så småningom kommer benmaterialet från graven att analyseras. Kommer arkeologin tillsammans med osteologin att bekräfta tidigare fastställda sanningar eller leder årets undersökning till nya tolkningar om de människor som begravts?