Idag har vi grävt i södra delen av området, inte långt från kajen. En stor silo stod här under 1900-talet, men under byggnaden finns bevarade avfallslager från äldre verksamheter. Bland fynden märks bl a skärvor av kinesiskt porslin som inskeppades till Sverige under andra hälften av 1700-talet.

Det byggdes också Ostindiefarare i Norrköping. År 1798 byggdes t ex Östergöthland som den 5/5 1799 avseglade mot Kanton. Skeppet hade en besättning av 56 man och var bestyckad med 14 kanoner. Den 12/6 1801 kom man äntligen hem. Fartyget gjorde en andra resa till Indien och Kanton, från april 1802 till maj 1804.