Nu undersöker vi och dokumenterar kronobränneriets  magasinsbyggad, där rågen till brännvinsbränningen förvarades. 1700-talsbyggnaden har varit minst 60 meter lång och den bevarade delen är byggd med stora, kluvna stenar. Dessa har inte varit sammanfogade med kalkbruk, utan byggarna har skickligt fogat samman stenarna utan bruk.

 

Magnus Stibeus och Lotta Stenqvist undersöker magasinet. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

På flera ställen i murverket finns, både på insidan och utsidan, stora kryssformade ankarjärn.
Under en kort tid på 1770-talet byggdes ett stort antal kronobrännerier och från exempelvis Gävle, vet vi att det var manskap från Hälsinge kompani som byggde anläggningen. Vilka som byggde anläggningen i Norrköping är okänt, men möjligen var det militären även här.

Ett av de många ankarjärn, som har slagits in i muren. Foto Karin Lindeblad, Arkeologerna.

Vi räknar med att fått fram hela byggnaden nästa vecka. Då kommer vi att ha en visning av magasinet och andra byggnader och fynd från bränneriet.

Välkommen på visning torsdagen den 7 juni klockan 18!