Fotot visar delar av undersökningsområdet från söder. Den första utgrävningsetappen har bl a genomförts i bildens högra kant. Här stod långt fram i tiden en stor byggnad, som syns på det svartvita fotot från mitten av 1900-talet (Östgötabild, Kulturarv Östergötland). Då var det ett myllrande hamnliv utmed Norra kajen.

Idag påträffades bl a odlingslager med spadstick. Det skulle kunna vara spår efter Kronobränneriets köksträdgård. Makrofossilanalyser kommer förhoppningsvis att ge oss svar. Imorgon är sista grävdagen inom Kronobränneriet, men vi fortsätter undersökningarna igen om en dryg vecka. Då har vi vässat spadarna och flyttar in på det gamla varvsområdet.