Grävningarna har idag koncentrerats till området för Kronobränneriets smedja och en byggnad som på en del av 1700-talskartorna benämns spruthus (dvs förvaringsplats för brandredskapen) eller som uppförd av ”Inspectorn såsom egen byggnad”.

Under plattor av besvärlig betong och en snårskog av armeringsjärn sticker välbevarade trästolpar upp (och en del vatten). Från vad? Något att fundera över tills imorgon.