Längs med den östra långsidan på Kronobränneriets spannmålsmagasin undersöktes för en tid sedan ett dike. Här gjordes ett fynd av en mystisk liten flaska. Glasflaskan var fragmentarisk men genom att sätta samman bit för bit kunde en text i relief tydas: DIE KEISSERLICHE PRIVILEGIRT ALTONATICHE W. KRONESSENTS.

Flaskan som hittades direkt öst om spannmålsmagasinet i Inre hamnen, Norrköping. Foto: Lotta Stenqvist, Arkeologerna

W:et i texten står för wunder=mirakel på tyska; därav mirakelmedicin. Kejsaren Frans i Wien hade år 1796 gett privilegium att tillverka denna mirakelmedicin. Mannen bakom medicinen hette antingen Johann Peter Menadie eller Paul Claas Menadie. I skrivande stund är det oklart vilket av namnen som stämmer, då båda förekommer i källor gällande mirakelmedicinen. Det som har framkommit är att Herr Menadies huvudsakliga yrke var skomakare innan han uppfann sammansättningen på mirakelmedicinen. Han gick även under den smärre smickrande titeln kvacksalvare. Kronessentsen kom att tillverkas och säljas fram till 1930-talet. Men hur kom det sig att en kvacksalvares så kallade mirakelmedicin såldes över så stora delar av världen i hela 130 år?

Enligt ett reklamblad ska alltifrån hjärtklappning, orolighet, kallbrand, kolik till allehanda utslag och även förlamningar kunna botas genom att ta en dos på 40-50 droppar, tre gånger i veckan. Den växtbaserade essensen innehöll aloe vera, rabarber, gentiana, vit gurkmeja, spansk saffran, vatten och vodka eller gin. Enligt amerikanska arkeologer tros drycken ha blandats ut i antingen vatten, eller än mer troligt i vodka eller gin. Att drycken skulle bota alla de tillstånd och sjukdomar som nämns i reklambladet är inte troligt. Dock bör drycken ha hjälpt matsmältningssystemet och byggt på immunförsvaret vilket givetvis bidrar till en bättre hälsa. Kanske kronessentsen visst fungerade som en mirakelmedicin?

Reklamblad Wunder-Cron-Essence från Gunnar Göthbergs artikel Farmacihistoriska glimtar i Svensk Farmaceutisk Tidskrift, 1964, S. 1000

Flaskan, som är cirka 10 centimeter hög har hittats i bland annat i Sydafrika, china town på Manhattan, Tyskland och i Skandinavien. Den har tillverkats på olika glasbruk och kom i allt ifrån klar färg, till turkos, brun och mörkgrön.

Exempel på två andra kronessentsflaskor. Foto: Lotta Stenqvist, Arkeologerna

Mirakelmedicinen nämns även i Erland Nordenskiölds reseskildringar från 1906. Nordenskiöld beskriver sitt arkeologiska arbete i Quiacadalen Peru då han är i färd med att undersöka gravar: ”stundom uppmärksammas i grafvarna alldeles moderna föremål … dessa hafva införts i grafvarna af de nu levande quichua-talande indianerna, antagligen i samband med grafvens plundrande”. Med detta sagt är kronessentsen ett tydligt bevis på en globaliserad handel under 1800-talet!

Men vem har haft behov av denna medicin vid spannmålsmagasinet? Har någon haft hjärtklappning på grund av ekonomiska bekymmer? Eller har man lidit av en smärtsam kallbrand efter den senaste kölden och satt sitt sista hopp till ett mirakel?