I veckan har vi påbörjat nästa etapp av de arkeologiska undersökningarna vid Inre hamnen – och även nu inleder vi vid en gammal gata. Nu är det föregångaren till Saltängsgatan.

Vi står på gatan strax söder om Spinnhuset, som var i bruk under 1740-1780-talen. Vi återkommer längre fram med mer fakta om denna institution för fängslade kvinnor. Gatan angränsar i söder till en tobaksplantage. Även från grävningarna i denna hoppas vi snart kunna ge mer information.

Den stenlagda gatan, som ligger i flera nivåer, var i bruk åtminstone under 1700-talet och fram till att Saltängsgatan anlades i norr under 1860-1870-talen.