Magiska runor, medeltida bergsbruk, krukmakare och grytgjutare i Linköping men också spännande gravar, romerska mynt och mycket annat. Nu är den här! Årets nummer av Arkeologi i Östergötland rykande färsk från tryckeriet.

Tidskriften är ett samarbete mellan oss på Arkeologerna, Statens historiska museer och Östergötlands museum. Den går bland annat att köpa i samband med våra olika visningar, på Slotts- och Domkyrkomuseet i Linköping eller Östergötlands museum.