Nu har vi grävt de första schakten inom skeppsvarvets norra del. Vi har hittills frilagt gårdsplaner, men här kommer också bl a trägolv och trästolpar. I ett av schakten finns kanten på en stor grop, vars funktion vi grunnar över. Merparten av lämningarna är troligen från 1700-talet, men det skall bli spännande och se om det finns äldre spår av verksamheter närmare Motala ström.

SVT Nyheter Öst sände igår ett kortare inslag om grävningarna vid Kronobränneriet:
http://www.svt.se/…/lokalt/ost/historisk-utgravning-i-hamnen