Vi hittar en hel del skärvor av saltglaserat stengods. Flera kommer från sk Selterskrus, som dateras till 1700-tal och tidigt 1800-tal. De importerade krusen har innehållit mineralvatten från källor i Seltersområdet i västra Tyskland. Några av skärvorna är nog också delar av brännvinskrus som härrör från Kronobränneriets verksamhet.

Veckan avslutades bl a med visning av grävningen för tjänstemän från Norrköpings kommun, vilka på olika sätt är inblandade i projektet kring den nya stadsdelen Inre hamnen. Någon av de kommande dagarna kommer även ett kortare inslag om grävningarna på SVT Nyheter Öst.