Skeppdockan ser åter dagens ljus efter 90 år!

Nu i veckan påbörjar vi ytterligare en utgrävningsetapp inom Inre hamnen. Vi gräver provgropar utmed Norra kajen och i anslutning till skeppsdockan. Undersökningarna görs i samverkan med WSP Samhällsbyggnad och Stiftelsen Kulturmiljövård.

Skeppsdockan fylldes igen år 1927 i samband med att Norra kajen byggdes om. Skeppsdockan finns bl a utritad på kartor från mitten av 1800-talet. Avståndet från dockans kortsida i norr ner till Strömmen i söder var mer än 100 meter och bredden var ca 15 meter.

Vi grävde en provgrop utmed västra sidan och påträffade en trävägg närmare 1,5 meter under dagens markyta. Skeppsdockans insida har haft en sluttande trävägg och dess botten bör ha legat ca 6-7 meter under dagens marknivå. Vi kommer att försöka lokalisera porten ut mot Strömmen om några dagar.