Kors och tvärs över åkrarna i Pryssgården löper nu våra sökschakt. Vissa med mera glest liggande lämningar och andra med en skog av gula pinnar.

Efter två veckor har vi nu börjat få upp ett antal sökschakt i den norra delen av förundersökningsområdet. Vi kan konstatera att nästan överallt här i Pryssgården finns det förhistoriska lämningar. Med hjälp av grävmaskin tar vi bort matjorden som vänds runt av plog många gånger. Under matjorden däremot, endast 30-40 cm ner finns spåren från bronsålder och järnålder avtecknade som mörka fläckar mot den ljus sand som finns under matjorden. Varje fläck, eller anläggning på arkeologspråk, märks med en gul trästicka och ett unikt ID-nr. Efter ett tag står det en formlig skog av stickor i vissa schakt.

På åkrarna i Pryssgården löper nu våra sökschakt.
Med hjälp av grävmaskin gräver vi sökschakt och ytor.
Vissa schakt innehåller massor med boplatslämningar. Här markerade med små gula trästickor.
4. Maria undersöker en härd