Längst i norr närmast Finspångsvägen låg under historisk tid de två byarna Fyrby och Östra Eneby. Byarna har lämnat efter sig olika spår, diken, föremål, brunnar med mera som vi nu börjar hitta.

Flera av tomterna i Fyrby och delar av prästgårdens tomt i Östra Eneby sträcker sig in i det område som vi nu har förundersökt. Vi har inte hittat några byggnader från historisk tid, om de har funnits har nog stensyllar och annat plockats bort när området har odlats upp. Däremot har vi hittat många diken, en brunn och flera föremål från historisk tid. Det handlar om keramik, kritpipor, tegel och inte minst som smidesslagg.

Särskilt på tomterna som har hört till Fyrby är spåren efter smide tydliga. I området finns en grop med slagg och dessutom ligger det slagg spritt över ett stort område. Här måste det ha funnits en smedja vid något tillfälle.

Kartan över Fyrby är från 1713. Den visar hur gårdarna i byn ligger på rads närmast Finspångsvägen. Vi har undersökt delar av Nr 8, 9 och 10 på kartan.
Inne på Fyrby bytomt finns massor med slagg som visar att en smedja funnits i området. Här undersöks en grop full med smidesslagg.

 

Kartan över Östra Eneby Prästgård är från 1698. Den visar att det fanns en trädgård, kanske med äppelodlingar, redan då.
Inne på tomten till Östra Eneby prästgård hittade vi det här myntet, präglat av Johan III år 1580.