Framför det stora Spannmålsmagasinet har vi den senaste tiden undersökt ett kullerstenstorg, en stenlagd plats som har varit minst 700 kvadratmeter stor. Torget är vällagt med rader av större stenar, som avgränsat de mindre kullerstenarna. Längs med magasinsbyggnaden har det funnits en väg, som har lett vidare ner till Motala ström.

Johan Stenvall fotograferar torget och Spannmålsmagasinet i lod. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

Spannmålsmagasinet, vägen och torget dokumenterat i lod och koordinatsatt. Byggnaden har också 3D fotograferats. Foto: Johan Stenvall, Arkeologerna.

På torget och vägen har vi hittat mynt med dateringar från slutet av 1700-talet och 1800-talets första hälft, som daterar torget och vägens användningstid och indikerar att varor har bytt ägare här. Vi har också hittat blyplomber, som från medeltiden och framåt har använts som en form av garantimärkning av olika varor som tillverkats i städerna.

Några av de blyplomer som har hittas på torget. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

Plomberna kommer att lämnas in på konservering eftersom flera av demar i så dåligt skick att de är oläsliga. Men redan nu kan vi se att det står Norrköping på flera av dem. På en av dem står det Swartz och rågsikt och på ytterligare en hvetemjöl. Familjen Swartz var en känd handelssläkt i Norrköping, som bland annat tillverkade och sålde snus och mjöl.

Vi återkommer med våra plombfynd när de har konserverats!