Torsdagen den 4 oktober visar vi Kronobränneriet i Inre hamnen i Norrköping. Just nu undersöker vi själva bränneribyggnaden som var en 60 meter lång byggnad uppförd på 1770-talet. Vi kommer också att visa Skeppsholmens äldsta mynt samt andra fynd från området och berätta om vårt arbete.

Plats: Samling klockan 17.00 vid korsningen Saltängsgatan och Varvsgatan.
Välkommen!