Idag påträffades bl a en konstruktion av stolpar, liggande virke och stenar. Vi klurar på vad 1700-talets varvsarbetare använt anordningen till. I anslutning till denna fanns lager med huggspån och bearbetat trä från skeppsbyggeriet.

Lite mer om grävningen från morgonens P4 Östergötland: