Ett av fynden som vi gjorde på Lillåns botten är en vacker dosa i mässing med lock. Dosan har använts till snus eller tobak. På undersidan finns ett graverat ägarmonogram som vi kunnat tyda till PWG. Vi har fått ett förslag från släktforskaren Håkan Kvist i Ösmo på vem som kan ha ägt dosan: Pehr Gustaf Wadström. Nu står det i och för sig PWG på dosan, kanske borde det stå PGW om det var Wadström. Men kanske var tanken att efternamnet skulle avbildas i mitten? Och efter lite efterforskningar kan vi nog säga att spåret är ganska hett!

På undersidan finns ett ägarmonogram – PWG.

I slutet på 1700-talet bodde handelsmannen, grosshandlaren, fabrikören och rådmannen Pehr Gustaf Wadström i kvarteret Stenhuset på Saltängen. Bostadshuset, som ännu finns kvar, var beläget en knapp kilometer västerut från Lillån. Wadström kom från en stor köpmannafamilj i Norrköping och där fadern Carl Niclas Wadström intog en särställning i staden på 1760-talet och bl a uppförde Marieborgs herrgård.

 

 Skeppsvarvets ägare enligt en karta från 1783. Norrköpings stadsarkiv.

Sonen Pehr Gustaf ägde sockerbruken Planeten och Patrioten, ingick i driftsledningen för det nya spinnhuset vid Drag och var en av stadens mäktigaste skeppsredare.
Historien om dosan blir ännu mer spännande när vi ser att Wadström och hans bror Carl Bernhard år 1783 ägde 3/4 av skeppsvarvet ute på Skeppsholmen! Några år senare innehade Pehr Gustaf hela varvet så när som på en åttondel. Carl Bernhard hade nu lämnat staden för att bl a resa till Afrika och senare bosätta sig i Frankrike där han verkade för slavhandelns avskaffande.

Månne tappade industriidkaren Wadström sin kära dosa i Lillån när han en gråmulen dag i slutet av 1700-talet var ute och inspekterade fartygsbyggena på Skeppsholmen? Locket sitter ännu på plats och vi kan av tyngden känna att det finns innehåll kvar i dosan. Snart kommer vi att lyfta på locket och se vad Wadström förlorade på ön, men det återkommer vi med i en annan blogg!