I Inre hamnen jobbar vi just nu med en nyupptäckt väg,  som leder ner till Motala ström. Vägen är troligen äldre än Kronobränneriet och vackert belagd med kullersten. Mot vattnet avslutas den med dubbla trästockar. Virket är välbevarat, så vi har goda förhoppningar om att kunna datera stockarna med hjälp av dendrokronologi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nyupptäckta vägen dokumenteras mäts in digitalt och fotograferas i lod. Vägen är vällagd och med noga utvalda, runda stenar. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.

På vägen finns stora mängder fiskben. Vår tolkning just nu är att vägen har avslutats med en brygga ut i Strömmen, där fiskare har lagt till och sedan rensat fisken.
Redan under medeltiden är det känt att det har funnits omfattande anläggningar i Norrköping, där det fångades vandrande fisk som lax och ål. Men dessa har legat uppströms vid forsarna och inte vid vår undersökning. Det är troligare att fisken, som vi nu hittar spår av, är fångad i Bråviken, eller längre ut i Östersjön. Benen kommer så småningom att analyseras av en osteolog – det ska bli intressant att få veta vilka fiskarter det är och vilken typ av fiske det har rört sig om.

Mellan stenarna finns stora mängder med fiskben. Foto: Karin Lindeblad, Arkeologerna.