Idag har vi dokumenterat sydvästra hörnet av Kronobränneriets ”Wåningshus” och i ett annat schakt påträffades en kullerstensläggning från gården. Preliminära dateringar är 1700-talets slut. Känns tryggt med Thomas i maskin när vattnet forsar in.