Det är mycket vanligt att hitta bitar av trasiga pipor när man gräver i städer, men det är långt ifrån alla städer som har haft ett eget pipebruk.

En bit av skaftet på en kritpipa, hittad vid utgrävningarna inför Varbergstunneln.

För att få tillverka kritpipor under 1700-talet behövdes nämligen kungliga privilegier, något en av Varbergs rådmän beviljades år 1756. Det går inte säkert att säga hur länge bruket i Varberg var aktivt, men det lades troligen ner innan 1800-talets början.

Vi vet att liknande fabriker producerade stora mängder pipor, och att produktionen i andra fall har lämnat stora spår efter sig. Vi hade hoppats på att kunna hitta kasserade pipor och material från bruket när vi rörde oss i området mellan Kvarteret Verkstaden och den gamla strandlinjen, även om vårt undersökningsområde inte inkluderar pipebruket i sig. Tyvärr har vi ännu inte hittat några spår efter bruket, men vi håller givetvis hoppet uppe eftersom vi har mer mark att undersöka kring stationshuset. Det är dock tyvärr möjligt att allt som pipebruket lämnade efter sig på platsen har tagits bort när man byggt nytt i området, eller när man gjorde markförberedningarna för järnvägen i slutet av 1800-talet. Det återstå att se.

Denna karta över Varberg från 1778 visar pipebruketsplacering strax norr om staden, under vad som idag är Kvarteret Verkstaden. Här har vi har markerat byggnaden med en lila cirkel. Karta: Läntmäteriet. Bearbetad av oss.