Gamla Getakärr och en ny järnvägstunnel. Det pågår en rad olika utgrävningar i Varberg, Halland och här kan du läsa om det vi arbetar med i området och den spännande historia vi gräver fram.