Nu är det ett år sedan vi startade utgrävningarna i Varberg inför den kommande tågtunneln och den nya tågstationen. Under de senaste 12 månaderna har arkeologer från både Arkeologerna och Kulturmiljö Halland arbetat med att undersöka och dokumentera de lämningar som hittats inom det området där byggnationerna pågår.

Vi arkeologer som arbetat vid Varbergstunneln i centrala Varberg det senaste året. Foto: Arkeologerna  

Området är ca 700 meter långt och ligger i stora delar på den strandlinje som fanns norr om staden fram till och med 1880-talet. Då började man, i och med att järnvägen kom till staden, att fylla ut stranden med jordmassor för att flytta strandlinjen längre västerut och ge plats åt den nya tågbanan. Läs mer om detta i ett av våra tidigare blogginlägg.

Vilka lämningar hoppades vi på

Eftersom undersökningsområdet passerar Varbergs medeltida föregångare, Getakärr, ger undersökningen inför Varbergstunneln tillfälle att försöka hitta spår av dess hamn. Vi vet nämligen från historiska källor att Getakärr har haft en hamn, men vi vet inte exakt var. Här kan du läsa mer om tidigare arkeologiska undersökningar av Getakärr, och här kan du se en 3D-modell över hur Getakärr kan ha sett ut, skapad av Fredrik Johnsson på Varbergs kommun.

Utöver det medeltida Getakärr fanns även förhoppningar om att undersökningsområdet ska kunna ge oss rester från det gamla ”pipebruket”, det vill säga en fabrik som tillverkade tobakspipor av lera och som vi vet har legat under kvarteret Verkstaden under andra halvan av 1700-talet.

Historiska kartor visar även att det under 1700-talet fanns en brygga norr om Varberg, vilken troligen använts för att ta emot last från skepp till staden. Viken norr om Varberg var för grund för skepp att ta sig ända in till land, och de fick istället lägga till längre ut i vattnet. Man rodde istället ut till skeppen i mindre båtar för att lasta av och på dem. Den brygga som användes till dessa små båtar skulle mycket väl kunna komma att upptäckas i Varbergstunnelns arkeologiska undersökningsområde.

Förutom de lämningar som nämnts ovan förväntas skräp och sopor från staden att dyka upp, något man förr ofta slängde i havet. Det finns såklart även alltid möjligheten att bli överraskad med arkeologiska fynd och lämningar som vi inte har kunnat räkna med.

Vad vi har och inte har hittat

Under året som har gått har vi undersökt lite mer än 10 000 kvadratmeter yta, och övervakat grävandet av ca 800 meter ledningsschakt vid Varbergstunnelprojektet.

Vi har huvudsakligen hittat lämningar från 1700- till 1800-tal, men även mer svårtolkade spår av Varbergs historia som vi ännu inte har daterat.

Vi berättar mer om vad vi har hittat i Varberg i kommande blogginlägg!