Under åren har många arkeologiska undersökningar gjorts i Getakärr–Gamla Varberg. De flesta av dem har varit smala schakt genom det gamla stadsområdet. Vintern 2018–19 gjorde Arkeologerna en större undersökning nära ruinen av den gamla stadskyrkan. Om den undersökningen kan du läsa här. Med hjälp av de olika undersökningarna har Fredrik Johnsson på Varbergs kommun gjort en rekonstruktion av stadens utseende. Den är i vissa delar en fri tolkning, eftersom arkeologin inte kan ge oss alla detaljer. Men den ger en utmärkt bild av hur en halländsk småstad kunde te sig under medeltiden.

Arbetet med att bearbeta undersökningsresultaten fortsätter och vi kommer så småningom att presentera dem i en rapport. Under tiden kan du njuta av filmen!