Medeltidsstaden Getakärr grundades någon gång på 1300-talet och levde kvar ända in på 1500-talet, en föregångare till Varberg i Halland. Varbergs okända förflutna har legat kvar dolt under marken. Eftersom flera gamla industribyggnader i kvarteret Renen ska rivas och marken saneras undersöks området av arkeologer under hösten 2018.

Hittills har man hittat flera fynd från 1200–1500-talet, bland annat ett bryne, djurben och bitar från en keramikgryta men även större stenanläggningar.

Läs mer om uppdraget