Ett bryne för att slipa knivar och andra vardagsföremål från medeltiden liksom större stenläggningar. Där Varberg ligger idag fanns en gång i tiden en annan stad, Getakärr och spåren efter medeltidsstaden grävdes fram 2018–2019. 

Här arbetar arkeologerna inne på området med att rensa fram en stenanläggning

Den övergivna staden har legat dold under marken fram tills nu. Men eftersom flera gamla industribyggnader i kvarteret Renen ska rivas och stora delar av marken saneras undersöktes området av arkeologer under hösten 2018 och våren 2019. Det grävdes fram flera fynd från 1300–1500-talet; bland annat brynen, blyplomber, djurben, skärvor av keramikgrytor och krus och många föremål som går att knyta till vardagen i Getakärr. Men även större konstruktioner som stenläggningar har hittats.

Under 1300-talet fanns inte det Varberg som vi känner till idag utan istället låg här en stad som hette Getakärr. Den medeltida staden levde kvar ända in på 1500-talet men på 1400-talet grundades ytterligare en stad, Ny Varberg. Den låg belägen norr om Getakärr som därför kom att gå under benämningen ”Gamla Varberg”. Getakärr miste sina stadsprivilegier 1578 och invånarna uppmanades då att flytta till Ny Varberg och den gamla staden övergavs.

Getakärr hade en kyrka av gråsten och på 1930-talet grävdes kyrkoruinen ut, men sedan dess har inga större undersökningar gjorts i området, däremot flera mindre schaktövervakningar och antikvariska kontroller genom åren. Själva bebyggelsen kan ha varit koncentrerad till området kring kyrkan, men olika typer av verksamheter har sannolikt förekommit i stadens utkanter dessutom. Vid förundersökningen som gjordes hösten 2017 påträffades en del slagg, träkol och bränd lera under marken. Även i år har slagg hittats. Kanske har man ägnat sig åt smidesverksamhet i närheten?

Vi gräver för att få svar på frågorna om hur Getakärr såg ut för 500 år sedan, vad människorna som levde här ägnade sig åt och hur deras vardagsliv var organiserat och för att få mer kunskap om stadens historia.

Getakärr är den medeltida föregångaren till Varberg, nu ser staden dagens ljus för första gången på flera hundra år

Ett bryne som användes till att slipa knivar