Rester av medeltida hus och gårdar liksom vardagsföremål från staden Getakärr har hittats i Varberg. Bland föremålen märks ett litet salvekrus, brynen, djurben och keramik. Dessutom fann arkeologerna spår efter äldre byggnader som kan skriva om Varbergs historia.

Det var under de medeltida husen som rester av äldre byggnader i form av bland annat stolphål, dök upp.

– I några av stolphålen hittade vi keramik och den yngsta keramiken dateras till 1200-tal. Men det kan vara ännu äldre och inte omöjligt att det går tillbaka till 1000-tal, säger arkeolog Elisabet Schager.

Det hela började som en enkel schaktningsövervakning i fjol eftersom marken i kvareret Renen ska saneras och flera industribyggnader rivas. Eftersom man inte hade möjlighet att göra en förundersökning var det osäkert vad och hur mycket som fanns kvar under marken. Men snart insåg arkeologerna att de hade ramlat över något mycket ovanligt. Rester av byggnader, husgrunder och stenläggningar från Varbergs föregångare, den medeltida staden Getakärr, dök upp alldeles under jordytan. Det låg både ytligt och var mycket välbevarat.

– Ingen visste riktigt hur området såg ut eller vad som fanns kvar när vi började gräva. Men det var mycket mer än vi hade räknat med. Vi har delar av den medeltida bebyggelsen och i några hus rester av golv och eldstäder. Vi kan se i vilken riktning tomterna ligger och få en indikation på hur stadsplanen kan ha sett ut, säger projektledaren Elisabet Schager:

– Det är ovanligt att man kan se husen så tydligt och att de ligger så grunt.

Ett litet salvekrus, förmodlgen förvarade man en läkande salva eller olja i den tillhör finfynden.

Keramik, järn och ben

Totalt har cirka sex, sju byggnader påträffats från olika byggfaser. Arkeologerna har även hittat stenläggningar, områden med tätt packad sten, som kan ha utgjort gårdsplaner eller varit delar av innergårdar. Och strömmen av föremål, ofta typiska vardagsföremål från medeltiden som djurben och keramik, har varit stadig. Malstenar som återanvänts sekundärt som byggmaterial i husen, glas och knivar är några spännande fynd. Den medeltida keramiken vittnar om det stora kontaktnätet mot kontinenten. Från hamnen i Gamla Köpstad skeppades järn från Sibbarp och Tvååker ut och andra varor kom in.

En ring av järn som ska skickas på konservering.

– Det är mycket tyskt stengods, dansk keramik, rätt många brynen, spik, oidentifierade järnklumpar som konservatorn ska titta närmare på och djurben. När det gäller djurbenen handlar det troligen om mat- och slaktavfall, djurben är en stor källa till kunskap och kan berätta om vad man åt och vilka djur som fanns på gårdarna, säger Elisabet Schager.

Getakärr fick sina stadsprivilegier i mitten av 1300-talet och den medeltida staden levde kvar ända in på 1500-talet. Därför är Elisabet Schager särskilt entusiastisk över de lämningar och rester av hus som dök upp under stadslagren och pekar på en äldre bebyggelse.

Här syns vissa anläggningar från ovan, foto taget med drönare.

Kan det ni hittat skriva om Varbergs historia?
–  Kanske inte skriva om men utveckla den och följa den längre bakåt i tiden. Vi kan få en bättre förståelse och insikt om hur Getakärr såg ut rent bebyggelsemässigt, sedan vet vi inte om det handlar om en by eller ett fiskeläge som låg på platsen.

Snöstorm inget problem

Utgrävningen har pågått sedan oktober i fjol och kommer att fortsätta in i mars. Vädret har inte alltid varit på arkeologernas sida, vissa dagar har det varit snöstorm och kallt, men Elisabet Schager menar att det inte är några problem.

–  Det är just nu ganska tidspressat eftersom projektet har vuxit enormt mycket. Vi har elektriska mattor som värmer upp ytorna vi ska vara på och som hindrar snön från att lägga sig. Vi kämpar på även i snöstorm.