Ofta utför vi egna undersökningar och provtagningar i fält innan analysarbetet tar vid.

Resterna av en blästugn från en järnframställningsplats i Uppland.

Utgrävning av ett tidigmedeltida gruvhål i Uppland.

Malm- och varphög intill en tidigmedeltida gruva i Uppland.

Skärpning nära gruva i Västmanland.

I början av mars 2015 var Eva Hjärthner-Holdar och Lena Grandin i Ungern och tog prover från bronsföremål från bronsåldersbosättningen Százhalombatta-Földvár strax söder om Budapest. Det lokala Matrica Muzéum har under många år genomfört arkeologiska undersökningar av platsen och bland fynden finns bronsföremål men också avfall från bronsgjutning. Ett tidigare påträffat depåfynd från samma plats finns på nationalmuseet i Budapest där även råvaror för bronsgjutning finns tillsammans med praktfulla föremål.

Bronsproverna, i form av små avklippta bitar eller borrspån, ska analyseras kemiskt. Deras spårämnes- och blyisotopsignaturer kommer att jämföras med andra analyserade föremål för att kunna följa handel och utbyte av metaller och försöka spåra kopparens ursprung.

Analyserna görs som en del i ett forskningsprojekt som är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond ”Skandinaviens roll i de europeiska kopparnätverken under bronsåldern”. Vi genomför detta i samarbete med Göteborgs universitet där Johan Ling är projektledare.

De båda museerna visade stort intresse för vårt projekt och ställde välvilligt upp med material där deras föremål kommer att bidra till en mer övergripande bild än tidigare. Intresset var till och med så stort att den lokala tidningen kom och gjorde ett reportage.