Arkeometallurgi

Blogginlägg 2020.07.14

Vattenkraften inom Prästgårdshyttorna

Vid Prästgårdshyttorna har vi funnit spännande lämningar efter kopparhyttornas kraftförsörjning

I eldens och hyttornas närhet 2020.07.10

Dalahäst funnen i Dalarna!

Idag hittade vi en dalahäst av äldre typ i ett mycket spännande sammanhang.

I eldens och hyttornas närhet 2020.07.08

Ett stort och ovanligt fynd

Idag undersökte vi en träkonstruktion som innehöll ett flertal delar av återanvänt trä. Vi tolkar konstruktionen som en transportled av något slag

I eldens och hyttornas närhet 2020.07.03

En bro och små träspatlar från 1800-talet

Vi har nu tagit oss genom en stor del av raseringslagren och under dessa sentida lager finns lämningar efter hyttverksamheten på platsen.

Gruvbron i Falun 2019.07.29

Nya hyttan på Leret

Hyttan som vi undersökte en stor del av 2017 har faktiskt ett namn. Den låg på ”Leret”, ett område mellan...

Blogginlägg 2019.05.17

Hur hänger allt ihop?

En stor del av ett arkeologiskt fältuppdrag består i att föra in mängder av information i en databas.

Blogginlägg 2018.12.13

Vad har hänt sedan sist?

En häftig kavelbro som hittades djupt under slaggvarpen vid Gruvbron och en byggnad har daterats till 1200–1300-tal!

Blogginlägg 2018.10.18

Analyser av lieformiga ämnesjärn

Idag har vi haft besök av Marta och Åsa från AK och planerat analyser av lieformiga ämnesjärn – det största...

Blogginlägg 2017.12.21

Ett nytt mikroskop

Äntligen har vi fått ordning på vårt nya mikroskop och arbetsytan där vi fr.o.m. nu gör alla vedartsanalyser och samordning...

Blogginlägg 2017.08.14

Blandade projekt sommaren 2017

I projektet ”Järn i norr” ska en järnframställningsplats i Vivungi i Jukkasjärvi socken undersökas.

Tjänst

Arkeometallurgi

Framställning och förädling av metaller var viktigt redan under forntiden. Metallhantverk lämnar ofta tydliga spår som kan ge värdefull kunskap...

Tjänst

Slagganalys

Blästugnar, smedjor, masugnar och kopparhyttor – alla är de spår efter produktion av metall. Genom att analysera slagg från dessa...