Nu var det länge sedan vi skrev ett inlägg om vad som händer inom Gruvbron-projektet! Det har hänt en del sedan det förra inlägget som vi vill berätta om.

Under fältarbetet 2017 hittades ett flertal fina järnfynd, bland annat redskap och verktyg som använts i hyttan. Dessa, och andra metallfynd har lämnats in till konservering på Acta i Stockholm. Vi ser fram emot att kunna lägga upp bilder på slägga, hammare och mejslar när fynden är färdigkonserverade.

Vi har även fått analysresultat från Lunds universitet vad gäller dendrokronologin av virket från de lämningar vi undersökt. De prover vi sågade från timmer ingående i hytta, vändrosthus och övriga konstruktioner består uteslutande av tall. Några riktigt tidiga dateringar finns! En kavelbro som vi hittade djupt under slaggvarpen samt en byggnad i områdets norra del har daterats till 1200–1300-tal! Några andra hus belägna i undersökningsområdets norra del, däribland ett kolhus, har en datering till 1500-tal. Vidare finns byggnader och konstruktioner daterade till 1600–1700-tal.

Hyttan då? Ett prov från träsyllen har ett beräknat fällningsår till efter 1699. Dessa resultat visar kopparhanteringens långa och komplexa historia inom fastigheten Gruvbron 2.

En medeltida kavelbro