Sverige var världsledande inom kopparproduktion under 1600-talet och minnena finns fortfarande kvar i Falun. Arkeologerna har tillsammans med Dalarnas museum undersökt Gruvbron och hittat rester av en storindustri och spår efter människorna som arbetade i gruvans skugga.

Läs mer om projektet på uppdragssidan.