Kritpipor visar att de som jobbade i hyttan rökte. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Just nu pågår föremålsregistreringen och olika sociala aspekter av arbetet vid denna tidigmoderna, förindustriella miljö blir tydligare. Ett flertal fynd av kritpipor visar att rökning förekommit bland smältare och rostvändare, kanske i perioder av ställtid. Delar av kritpipor påträffades i hyttan och i ett av vändrosthusen, men även på andra platser. Piporna är missfärgade av sot, svavel och järn.