Det är något speciellt med att få öppna paketet från tryckeriet och plocka fram den tryckta rapporten! Nu har vi i projektgruppen även fått se hur resultaten från undersökningen ser ut i bokform, när båda delarna av rapporten är klara. Vi tycker att allt vårt arbete resulterat i en fin rapport. Rapporten behandlar som bekant ett stort område intill Falu gruva, där kopparproduktionen pågått från medeltid till tidigmodern tid. Falun var i mitten av 1600-talet Sveriges största arbetsplats, vilket tydligt avspeglas i materialet. Projektet genomfördes i samarbete med våra vänner på Dalarnas museum.

På bilden ser vi Mia med den svavelosande rapporten som består av två delar. Tack för att ni följt projektet! Hoppas att vi ses igen ?

Arkeolog och projektledare Mia Englund med den nya rapporten om Gruvbron