industrihistoria

Ny rapport 2020.06.01

Vi har ett resultat!

Det är något speciellt med att få öppna paketet från tryckeriet och plocka fram den tryckta rapporten.

Publikation

Gruvbron

Rapport 2020:21. Arkeologisk undersökning, Dalarna. Ann-Mari Hållans Stenholm och Mia Englund m fl.