I år kommer du kunna läsa mer om den spännande kopparproduktionen vid Gruvbron. Då kommer nämligen den arkeologiska rapporten över arbetsplatsen som användes under cirka 600 år.

Teckning: Jens Heimdahl, Arkeologerna

Undersökningen nära gruvan i Falun gjordes år 2017 av Arkeologerna i samarbete med Dalarnas museum. De äldsta lämningarna som undersöktes i Gruvbron är från 1200-talet och de yngsta från 1800-talet. Under den långa tidsrymden har arbetsplatsen omorganiserats flera gånger. Däremot tyder resultaten på att den komplexa kopparframställningsprocessen var välfungerande redan på 1200-talet och att den inte förändrats nämnvärt över tid. Lämningarna som undersöktes representerade i stort sett samtliga processled i framställningen av koppar. De var välbevarade och i flera fall helt unika, såsom en hytta från 1700-talet samt en vändrost från samma tid.

Hyttomten från 1700-talet har rekonstruerats. Hyttan hette Nyhyttan och var i bruk under perioden 1700–1820. I förgrunden pågår kallrostning av malmen, som var det första steget i kopparhanteringen. Längst bak i teckningen ser du Nyhyttan, där smältning pågår. Centralt på tomten finns vändrostar och kolhus, samt lite vid sidan av en hyttstuga. Där kunde arbetarna vila mellan de långa arbetspassen.

God jul och gott nytt år!

Önskar projektgruppen för Gruvbron