Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Metalldetekteringen har resulterat i flera fina fynd. Norr om hyttan fick Magnus en signal som visade att det fanns ett föremål med hög kopparhalt i marken. Föremålet har fluten form och är troligen en smälta av råkoppar!

Det känns spännande att vi hittat en liten bit av produkten som människorna på den här platsen slet så hårt med för att få fram.

Trevlig helg önskar vi på Gruvbron!