Arkeolog Mia Englund visar upp det fina fyndet. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Finfynd från hyttan!

Under fyndregistreringen har vi gjort ett mycket spännande och ovanligt fynd. Vid närmare granskning har dessa stora och tunga, grönärgade bitar visat sig vara smältor av råkoppar. Smältorna har olika former. Den större smältan har uppenbarligen stelnat i en ränna. I hyttan bör det ha funnits en ränna mellan ugnen och uppsamlingen av råkopparen. De mindre smältorna ser ut att ha runnit ut och stelnat på ett mer ojämt underlag. Tillsammans väger smältorna av råkoppar nästan 7 kilo.

Man kan undra varför en sådan stor och värdefull mängd av hyttans produktion inte tagits tillvara? Kanske kan smältornas placering i hyttan vara en ledtråd. Dessa hittades i vad vi för tillfället tolkar som ett fundament till bälgens konstruktion.

Lades smältorna där när hyttan byggdes?