Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Nu är vi inne på vår sista vecka av fältarbetet. Idag jobbar vi med dokumentation av långprofiler, provtagning av timmerkonstruktioner och en del pappersarbete. David och Magnus har fokus på att föra in uppgifter i vår databas Intrasis.

Här samlas alla inmätningar och beskrivningar av lämningarna vi undersökt. Det gäller att hålla ordning på all dokumentation och kontrollera att alla viktiga uppgifter finns med innan undersökningen avslutas.