Vilken funktion kan detta lerblock som hittades på hyttans golv ha haft? Lerblocket är 15×25 centimeter stor och minst 6 centimeter tjock. Blocket har ursprungligen varit tjockare, men är spjälkad på den sida som visas på bilden. På bilden ser vi blocket som den hittades (in situ) vid undersökningen. Lerblockets andra sida har utsatts för höga temperaturer och är smält. En magring av kvartskorn kan anas i godset. Troligen har lerblocket varit placerat i någon del av ugnen, där den utsatts för hög värme. Kanske har den suttit i en lucka av något slag?

God jul och Gott nytt år önskar vi som arbetar med Gruvbron!