Läs om den unika arbetsplatsen Gruvbron som användes kontinuerligt under cirka 600 år. Här har kopparproduktionen pågått från medeltid till tidigmodern tid. Ett myller av arbetare har rört sig inom området – hopgörare, rostvändare, smältare och hyttdrängar – alla med sin specifika yrkeskunskap.

En stor arkeologisk undersökning gjordes 2017 nära gruvan i Falun. Det har aldrig tidigare gjorts en så omfattande undersökning av en arbetsplats vad gäller kopparhanteringen i området. Lämningarna på platsen representerar ett stort tidsdjup och i stort sett samtliga processled i framställningen av koppar.

Lämningarna som undersöktes var välbevarade och i flera fall helt unika. Bland dessa finns en hytta från 1700-talet och en vändrost från samma tid, med delar av vändrosthuset bevarat. En hyttstuga har gett insikter om arbetarnas miljö och arbetsförhållanden. Undersökningen har också resulterat i ett ovanligt rikt fyndmaterial för dessa sammanhang. Läs om verktyg använda i hyttan, skor tappade i slaggvarpen och andra personliga tillhörigheter!

Resultaten från undersökningen gör att organisation och produktion inom kopparframställningen under medeltid och tidigmodern tid i Falun kan diskuteras i ett nytt ljus.

Läs mer i rapporten Gruvbron; en arbetsplats inom kopparproduktionen under medeltid och tidigmodern tid