I början av oktober är vi tillbaka vid Prästgårdshyttorna i Falun för att undersöka den sista delen av området. Vi ser med spänning fram emot vad som döljer sig under marken i den östra delen av tomten!

Under sommarens utgrävning tog vi flera drönarfilmer över området. I det här inlägget tar vi oss tillbaka till juli månad och undersökningen av den centrala delen av ytan.

I filmen har vi precis tagit oss genom raseringslagren. Under dessa sentida lager finns lämningarna efter hyttverksamheten på platsen. Den norra och södra delen av området är nu färdigundersökta och schakten igenlagda.

Nivån som vi jobbar med härrör sannolikt från 1800-talet. Vi undersöker alltså lämningar från den tiden då hyttverksamheten vid Stora Kopparberget centraliserades. Efter denna omorganisation blev de hyttor som funnits i staden med tiden ett öde ruinlandskap. Nu kommer dessa ruiner åter upp i dagen.

Olika typer av konstruktioner och fynd börjar framträda bland slaggen. Bland konstruktionerna finns en rost (det röda området) och en väg som löper i öst–västlig riktning. En sentida ledning löper i nord–sydlig riktning genom schaktet. I bakgrunden ser du också de två rekonstruerade vattenhjulen i trä som vi fann i den södra delen av undersökningsområdet. De syns som två cirklar på marken.