Idag undersökte vi en träkonstruktion som innehöll ett flertal delar av återanvänt trä. Vi tolkar konstruktionen som en transportled av något slag. Träbitarna har alltså fungerat som en vägbeläggning, med ett finare material mellan brädorna. Vi tyckte att vissa trädelar hade en särskilt spännande form, så vi lyfte dessa åt sidan efter dokumentationen.

Arkeolog Fredrik Larsson visar trädetalj från vattenhjulet. Foto: Arkeologerna CC-BY.
Arkeolog Fredrik Larsson visar trädetalj från vattenhjulet. Foto: Arkeologerna CC-BY.

Efter en stund föll polletten ned. Träbitarna var delar av ett vattenhjul! Arkeolog Torbjörn Holback satte genast igång med att rekonstruera hjulet. Det är ett så kallat överfallshjul, vattnet har alltså fallit på hjulet från ovan. Vinkelställda små brädor, så kallade skovlar, har suttit i de V-formade urtagen. Hjulet har varit cirka 3 meter i diameter.

Rekonstruerat vattenhjul
Rekonstruerat vattenhjul cirka 3 meter i diameter. Foto: Arkeologerna. CC-BY.

Vi är mycket glada år detta ovanliga fynd som dock är mycket passande i sitt sammanhang. Förmodligen har hjulet drivit bälgarna i en närbelägen hytta. När hjulet med tiden blivit uttjänt har den fått ett nytt liv inom hyttomten – som del av en extra fin väg.

När hjulet med tiden tjänat ut fick den nytt liv inom hyttomten – som del av en extra fin väg. Foto: Arkeologerna. CC-BY.
När hjulet med tiden tjänat ut fick den nytt liv inom hyttomten – som del av en extra fin väg. Foto: Arkeologerna. CC-BY.