Äntligen har vi fått ordning på vårt nya mikroskop och arbetsytan där vi fr.o.m. nu gör alla vedartsanalyser och samordning av kol-14-dateringarna! Mycket funktionellt och välanpassat för verksamheten.


Eva Hjärthner-Holdar har nu gått i pension efter 42 år inom arkeologibranschen, mestadels på RAÄ UV, på senare tid SHMM/Arkeologerna, men också på Uppsala Universitet. Eva har gjort många betydelsefulla insatser inte minst för att vidareutveckla fältarkeologin och analysmetoderna kring järn- och metallhanteringens lämningar. Med sin doktorsavhandling Järnets och järnmetallurgins introduktion i Sverige skapade hon en ny tvärvetenskaplig plattform i ämnet. Eva var också initiativtagare till bildandet av Geoarkeologiskt Laboratorium (GAL) 1992. Sedan dessa har Eva arbetat vidare i samma anda med att kombinera kunskaper inom naturvetenskap och arkeologi för utvärderingen av fynd och lämningar från sten- och metallhantverk.
Tack Eva för många banbrytande insatser inom arkeometallurgin! Vi ska nu förvalta arvet så gott vi kan.
(Eva är fortsatt engagerad i ett antal projekt så hon kommer tidvis finnas kvar inom verksamheten ytterligare en tid…)

Denna vecka var vi på studiebesök på Ångströmlaboratoriet i Uppsala där vi fick se den nya acceleratorn som används för de 14C-dateringar vi samordnar!