Fler spännande lämningar har undersökts vid Prästgårdshyttorna i Falun! I den norra delen av schaktet framkom två hus, varav den ena visade sig vara ett äldre, knuttimrat kolhus.

Delarna av en kanna i keramik från 1700-talet. Foto: Arkeologerna CC-BY

Huset var knuttimrat och dateras sannolikt till runt år 1700. Denna preliminära datering baserar sig på keramiken som påträffades i huset. I ett djupt lager av träkol fanns nämligen ett antal skärvor av flera kärl – troligen minst en gryta och en kanna – som var i bruk under denna tid. Kolhusen var ekonomibyggnader för förvaring av träkol. Förekomsten av just kolhus pekar mot att vi är i närheten av en hytta. Själva hyttan eller hyttorna har sannolikt funnits helt nära vårt undersökningsområde.

Arbetet vid en kopparhytta under tidigmodern tid var tungt, rökigt och giftigt. Förekomsten av kannan vittnar kanske om en välbehövlig vätskepaus i samband med att ugnen i hyttan behövde fyllas på med mer bränsle.

Nu är vi klara med den arkeologiska undersökningen av Prästgårdshyttorna. Inom området fanns många spännande och unika lämningar som kommer att ge ny kunskap om kopparproduktionen i Falun. Under hösten påbörjas arbetet med rapporten och fler blogginlägg om detta arbete följer!

Arkeolog Niclas Björck har upptäckt delar av en äldre kanna i det knuttimrade huset. Foto: Arkeologerna CC-BY