I den södra delen av vårt undersökningsområde i Prästgårdshyttorna fanns spännande lämningar efter kopparhyttornas kraftförsörjning. Först framträdde en timrad vattenränna byggd av både liggande rundtimmer och brädor samt stående stolpar. Rännan vattenfylldes snabbt, varför dokumentationen fick utföras med gummistövlarna på! Vattenavrinningen gick mot norr. Över vattenrännan har det funnits en bro. Spåren efter denna bro bestod av stolpar och längre i väster, ett brofundament.

Vattenrännan samt spår efter en broläggning över denna. De två gulfärgade stolparna har tillhört broläggningen. Foto: Arkeologerna (CC-BY)
Vattenrännan samt spår efter en broläggning över denna. De två gulfärgade stolparna har tillhört broläggningen. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Allra längst i söder påträffade vi något väldigt speciellt. Vårt undersökningsschakt var redan djupt, men lämningarna i det sydöstra hörnet av vårt undersökningsområde blev allt djupare. Till slut framträdde en stor, vattenfylld timrad kista. Från den östra schaktkanten fick vi syn på något som vi sett tidigare i veckan… Ännu ett vattenhjul! Detta vattenhjul låg ”in situ”, alltså på sin ursprungliga plats – i hjulgraven. Vi hade alltså lyckats träffa på delar av själva navet i hyttornas kraftförsörjning! Det var från hjulgravens botten som den nu rikskända äldre dalahästen, plockades upp.

Hjulgraven sedd från norr. Foto: Arkeologerna (CC-BY)
Hjulgraven sedd från norr. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Vattenhjulet som fanns i hjulgraven är sannolikt även den av överfallstyp, det vill säga att vattnet träffat hjulet från ovan. De bevarade delarna bestod av fragment av hjulets båda ramar, eker samt skovelblad. Vattenhjulet har varit cirka 3,60 meter stort och 1,40 meter brett. Det är väldigt spännande att vi nu har hittat två vattenhjul inom Prästgårdshyttorna. Båda hjulen kommer att undersökas närmare under efterarbetet.

Rekonstruktion av vattenhjulet från hjulgraven. Foto: Arkeologerna (CC-BY) 
Rekonstruktion av vattenhjulet från hjulgraven. Foto: Arkeologerna (CC-BY)